Ny generasjon – mugnet kommunikasjon?

Dagens samfunn presenterer ulike ord for vår generasjon. Millenniumsgenerasjonen, generasjon X, Y, se-meg-generasjonen, oljebarna og slik fortsetter listen. En ting er at vi endrer oss, måten vi kommuniserer på. Endrer verden seg så mye at vi også endrer det å være menneske, grunnlaget for vår eksistens? Spørsmålet kan nok diskuteres i det uendelige, poenget er – endrer bedriften måten de kommuniserer med oss eller har kommunikasjonen mugnet?

JCP holdt tidligere i høst et foredrag for BI studentene der de tok for seg en rekke dagsaktuelle temaer rundt markedsføring. Selskapet ble tidlig kjent som «de hardt-arbeidene Skandinaverne» som var spesielt gode på kommunikasjon mot yngre. I dag er selskapet et ledende kommunikasjonsbyrå innen alt fra PR og reklame til digital utvikling. Under foredraget presenterte Frederik Horn fire faktorer de mener skal til for å lykkes under felles betegnelsen: The Participation Age.

Autentisk

Kundene vil gjøre markedsføringen for deg ved å være gode ambassadører. Kundene fungerer da som en kanal for merkevaren.

Sence of urgency

Smi mens jernet er varmt, mobilisere publikum. Dette punktet spiller helt tydelig på trenden FOMO (fear of missing out).

Deltakelse

Participation brand index viser at de merkevarene som jobber med å involvere kundene tjener mer penger. De merkevarer som presterer best, er de som ikke bare har en posisjon, men de som har et tydelig formål og en visjon som kommer fra hjertet. Dette er selskaper som ikke bare tilpasser seg kulturen de er en del av, men som skaper kulturen.

Uniqe story telling

Legge til rette for at alle som ser, kan få sin egne unike historie å fortelle.

 

«Det er fortsatt en skog som ser på TV, men de er ganske gamle og det er langt færre enn før» poengterer Horn. På mange måter kan vi derfor si at den tradisjonelle reklamen i dag ikke har like stor makt. Så skal vi da blåse i alt vi kan om tradisjonell markedsføring? Nei, i følge Horn. Fordi, kommunikasjon handler om mennesker og mennesker er svært sammensatt – på x-antall måter. Kombinasjonen mellom tradisjonell og digital markedsføring vil derfor spille en stor rolle i tiden fremover. Det vil handle om å nå ut til de riktige forbrukerne, til rett tid på rett plattform.

 

Fordi det er jo oss selv som bestemmer når, hva og hvor.